лого ОП ВОДЕН 2009

Информация

общ. ЗАВЕТ, ул. ЛУДОГОРИЕ № 19

opvoden@abv.bg

посещения: 4 619

Свали

За Контакти

Строителна индустрия

Описание:

Мотиви 

 

ОТНОСНО: Създаване на общинско предприятие „Воден 2009”

 

 ВОДЕН 2009 ОП е неюридическо лице,

правна структурна единица на субект

 

 

Адрес на седалище:

ГР. ЗАВЕТ, общ. ЗАВЕТ, ул. ЛУДОГОРИЕ № 19

 

 

Статус: развиващ дейност

Директор : ЕРТАН САЛИ БАХАР

E-mail : opvoden@abv.bg

 

 

Дейности и бъдещи цели:

 

По своята правна същност общинското предприятие представлява специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет.

То осъществява дейността си въз основа на правилник приет от общинския съвет.

Правилникът определя предмета на дейност, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

 

Предприятието може да осъществява дейност по управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги на населението, както и по предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от общината, определени от общинския бюджет.

Споделете:

Подобни фирми